Har passert milliarden

NYHETER 10 Dec - Gjennom 30 års drift har vi passert en samlet omsetning på 1 milliard kroner. Det er en milepæl. I hele perioden har vi vært opptatt av å skape trygge arbeidsplasser, sier daglig leder Nina Sivertsgård og teknisk sjef Rune Lorenzen i Elektro-Sivert Installasjon i Oslo med rundt 40 ansatte.
LANG OG TRO TJENESTE. For 30 års innsats
i Elektro-Sivert Installasjon har prosjekt-
leder Klaus Sivertsgård (t.v.), teknisk sjef
Rune Lorenzen og basmontør Ståle
Viksløkken fått Det Kongelige Selskap for
Norges Vels ”Medalje for lang og tro tjeneste”
Foto: Elektro-Sivert Installasjon

- Vi har aldri permittert ansatte. Heller ikke gjennom koranapandemien. Vi hadde virkelig gledet oss til å markere 30-årsjubileet. Det satte koronaviruset dessverre en effektiv stopper for. Blant annet er jubileumsturen til Svalbard avlyst. Dette gjelder også julebordet. Som en sammensveiset gjeng legger vi stor vekt på å ha det sosialt på jobben.

Totalentreprenør på snøkanon

 - Med økt oppmerksomhet på smittevern, kundeservice og enda bedre kommunikasjon med kundene, har de ansatte virkelig stått på for å holde hjulene i gang.
Selv om det blir noe svikt i omsetningen skal vi komme godt ut av 2020. Vi regner med en omsetning på rundt 45 millioner kroner, som er noen millioner kroner mindre enn i fjor.

- Vi har god erfaring med å snu oss rundt. Den har vi brukt til å tenke nytt under koronapandemien. Med solid prosjektleder- og gjennomføringskompetanse har vi tatt på oss totalentrepriser på små byggeprosjekter. Dette gjelder eksempelvis et snøkanonanlegg til Røa Idrettslag i Oslo. Her har vi gjort alt fra prosjektering, planlegging, graving, muring og elektroinstallasjoner til søknad om å få bygge. Vi arbeider med flere slike prosjekter. Blant annet har vi kontakt med Oslo kommune.

Tusenvis

Lorenzen fastslår at borettslag og sameier er en viktig kundegruppe.

- Her har vi installert tusenvis av nye sikringsskap og rehabilitert like mange bad. På det sistnevnte området er vi med på total våtromsrehabilitering, der vi som regel tar flere hundre bad i slengen. Slike oppdrag fører ofte til at vi også får avtaler om drift, vedlikehold og internkontroll av det elektriske anlegget.

- For å rendyrke og spisse kompetansen her har vi deltatt i etableringen av Trygg Elektro, som kun satser på våtrom. Her har vi 35 prosent av aksjene. Dette har også medført at åtte tidligere ansatte i Elektro-Sivert Installasjon er ansatt  i Trygg Elektro. Med å markedsføre oss mot borettslag og sameier over hele landet skal vi vokse på dette området.

Rekordkontrakt

 - For tiden er vi i gang med et prosjekt på Lohøgda borettslag i Oslo, der vi blant annet rehabiliterer bad og installerer ny belysning. Kontrakten på 13 millioner kroner er vår største noen gang.

Lader Tesla

 - Vi følger nøye med på den teknologiske utviklingen. Det er både inspirerende og gøy å ta i bruk ny teknologi. Vi var blant de første i Oslo som installerte elbiladere for Tesla.

- Dette er et viktig satsingsområde. Med tanke på at regjeringen har fremmet et lovforslag om rett til å sette opp ladepunkt i borettslag, og 60 prosent av nybilsalget i oktober var el-biler, kommer dette markedet til å vokse. Det største prosjektet vi har gjennomført er Casinetto borettslag i Oslo, med 90 ladepunkter. Totalt har vi installert mer enn 1 000 ladere.

Bærekraftaktør

 - Vi var også tidlig ute med å ta i bruk el-varebiler. Av våre ti elbiler er fem varebiler. Vi har også fått støtte fra Enova til å kjøpe slike. I 2023 skal hele bilflåten være helelektrisk.

- Utenfor lokalene våre på Rommen har vi ladestasjoner for elbilene. For at servicebilene alltid skal ha fulladede batterier har noen av montørene installert ladestasjoner hjemme.

- Et annet område det for tiden er mye oppmerksomhet på er solenergi. Dette har vi arbeidet med i noen år. Det største anlegget vi har installert er på 21 kWp.

- Vi er opptatt av å bidra til elektrifiseringen av Norge, og fremstå som en bærekraftaktør. Det gjør vi blant annet med å satse på ladeanlegg for elbiler, solcelleanlegg og elektrifisere bilflåten.

Lorenzen opplyser at i 2000 var virksomheten blitt så stor at selskapet trengte større plass.

- Da kjøpte vi egne lokaler på Nedre Rommen. Senere kjøpte vi også en naboseksjon, slik at vi dag har lokaler på mer enn 600 m2. Her har vi blant annet et ekspedisjonslager på 150 m2.

Ansetter flere montører

Sivertsgård og Lorenzen fremhever at med å satse på områder som alarmanlegg, energieffektivisering, internkontroll, smarthus, tele og data, lading av elbiler, kameraovervåking, porttelefonanlegg, skipsinstallasjoner, solcelleanlegg og termografi skal Elektro-Sivert Installasjonen være en konkurransedyktig elinstallatør.

- Gjennom koronapandemien har vi fått god bruk for erfaringen vi har med å snu oss rundt. Her er det ingen permitteringer. Målsettingen er vekst. Derfor skal vi også ansatte flere montører.